Portfolio

Реконструкция на водооборотен цикъл (ВОЦ) 3 на производствената площадка на “Агрополихим“ АД

Период на изпълнение:
Март - Декември 2015 год
Възложител /Клиент/:
''Агрополихим'' АД, гр.Девня
Обхват на извършените дейности:
Демонтаж на стари помпени агрегати. Монтаж на нови помпени агреггати FLOWSERVE: - 3 бр. (132кВт), за топла вода; - 3 бр. (400кВт), за студена вода. Монтаж на спирателни вентили и бътерфай клапи DN400, DN500, DN600, DN800. Монтаж на нов тръбопровод за топла вода DN600 - 80м. Подмяна тръбопроводи DN400 към охладителни кули - 30м. Монтаж на нов тръбопровод за студена вода DN700 - 60м. Нови стоманени капаци и парапети за басейни топла и студена вода.