Portfolio

Цех “Торове“. Реконструкция на инсталация за течен тор, Агрополихим АД гр.Девня

Период на изпълнение:
2016-2017
Възложител /Клиент/:
''Агрополихим'' АД, гр.Девня
Обхват на извършените дейности:
Част: Технологична. Изграждане на стоманени и неръждаеми тръбопроводи. Доставка и монтаж на стоманени опори за тръбопроводи. Преустройство и монтаж на технологично оборудване: реактори, транспортни ленти, помпи и др., за течен тор.