Фирма от ново поколение

„Монтажи ПРОБГ“ ООД е представител на новото поколение фирми в строителния бранш и промишленността.

С Вас сме от 2014г.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност,създадено в началото на 2014 година в гр. Варна, България.

Реализираме проекти заедно!

„Монтажи ПРОБГ“ ООД е надежден партньор при реализацията на Вашите инвестиционни проекти, преустройства, реконструкции, модернизации и ремонти.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД

Нашата фирма е изпълнител на строително-монтажни и ремонтни дейности: стоманени конструкции, тръбопроводи и газопроводи, промишлени инсталации. монтаж на машини. оборудване и съоръжения.

Постижения
150
Изпълнени
проекти
100
Доволни
клиенти
6
Години
в бранша

Защо да изберете нас?

„МOНТАЖИ ПРОБГ“ OOД

„Монтажи ПРОБГ“ ООД е представител на новото поколение фирми в строителния бранш и промишлеността. с основен предмет на дейност – проучване, проектиране,
изграждане на пnомишлени инсталации, тръбопроводи и оборудване, стоманени конструкции и резервоари, преустройство, реmонтиране и поддържане на съоръжения с
повишена опасност

Началото е поставено през Януари 2014 г. в гр. Варна от двама съдружници с богат опит в сферата на промишленото строителство и монтажната дейност.
Собствениците и управители на дружеството са отлично познати в тази сфера на дейност, със своя професионализъм и креативност, като успешно са завършили множество
обекти в страната и чужбина.

При своята дейност досега, фирмата изпълнява успешно, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени и обекти и задачи.

плакат за сайта
proekt

Промишлено и гражданско строителство – стоманени конструкции за сгради и съоръжения

Производство и монтаж на стоманени и неръждаеми тръбопроводи,резервоари, съдове и съоръжения

Преустройство, ремонт, монтаж и поддържане на съоръжения с повишена опасност

Монтаж на отоплителни, климатични и хладилни инсталации

Монтаж на машини и съоражения

Ремонт на машини, съоражения и инсталации

Монтаж на Електро и КИП инсталации, оборудване и съоръжения

Инсталации и оборудване в хранително-вкусовата промишленост

Адрес

9160, гр Девня,

Промишлена зона – Юг