Portfolio

Изграждане на тръбопроводна линия за разтоварване на плавателни съдове с фосфорна киселина, за “Агрополихим“ АД, гр.Девня

Период на изпълнение:
Юни, 2015 г. - Януари, 2016 г.
Възложител /Клиент/:
''Геострой'' АД, гр.София
Обхват на извършените дейности:
Изпълнение на СМР по подобекти и части: 1. Междинна помпена станция - Част: Конструкции. 2. Междинна помпена станция - Част: Архитектурна. 3. Междинна помпена станция - Част: технология, монтаж на неръждаеми тръбопроводи от NiCr, марка URANIUS, помпи и арматура за фосфорна киселина. 4. Технологична помпена станция 2 - част: Технология - монтаж неръждаеми тръбопроводи от NiCr, марка URANIUS, помпи и арматура за фосфорна киселина. 5. Част: МЦК - монтаж на всички участъци от неръждаеми тръбопроводи NiCr, марка URANIUS. 6.Част: СК - Участък 4 - складово стопанство за фосфорна киселина: изработка и монтаж на стоманени колони, ферми, опори и др.