Portfolio

Преустройство на инсталация за преработка на шоколад в Завод на Нестле в гр.Тимишоара, Румъния

Период на изпълнение:
Февруари 2015
Възложител /Клиент/:
''Нестле Румъния'' Срл., гр. Букурещ, Румъния
Обхват на извършените дейности:
Изработка на 4 бр нови неръждаеми съдове за шоколад с вместимост х 1,5 тона, с бъркалки и мотор редуктори, преработка и комплектоване с нови бъркалки и мотор-редуктори на 2 бр. съществуващи неръждаеми съдове за шоколад с вместимост х 1,8 тона, неръждаема тръбна инсталация с 6 бр. лоби помпи, бътерфайл клапани с пневматично управление, 3 бр.неръждаеми вибрационни сита за шоколад, д-ка и м-ж ел.инсталация, кабалени трасета ОБО-бетерман, КИП управление и пуск на системата.