Portfolio

Нов неръждаем кърмови нагнетателен тръбопровод на кораб за насипни товари М/К “Byron“

Период на изпълнение:
Март, 2015
Възложител /Клиент/:
Кораборемонтен завод ''КРЗ Одесос'' АД, гр.Варна
Обхват на извършените дейности:
Подоготовка и направа на заваръчни съединения по нов неръждаем кърмови нагнетателен тръбопровод 12'' (Ф324х4,5мм). Безразрушителен контрол на заваръчните съединения