Portfolio

Тръбопроводи при склад за течен амоняк с ефективен капацитет 10000 тона на територията на “Агрополихим“ АД, гр.Девня

Период на изпълнение:
Февруари 2015 год
Възложител /Клиент/:
КОНТЕК - БЕЛГИЯ
Обхват на извършените дейности:
Обхват на извършваните дейности по подобекти: Зона „Резервоар“; Зона „Трансфер“ и Зона „Стълбищна клетка“: -Изработка и монтаж на тръбопроводи за амоняк от нискотемпературна стомана A333, А420 и неръждаема стомана 316,316L, по изометрични чертежи. -Монтаж на тръбопроводна арматура и КИП арматура за амоняк. -Монтаж технологично оборудване (помпи за амоняк и др.). -Монтаж на стоманени тръбни опори и второстепенни опорни конструкции. -Хидравлични изпитания на якост и плътност на монтираните тръбопроводи.