Portfolio

Проектиране и изпълнение на преустройство на съществуващ кофъчен елеватор за повишаване на производителност от 12 т/час на 25 т/час, в “Завод за сухи строителни смеси“ – направление “Вебер“ – с.Изворско, община Аксаково

Период на изпълнение:
м.Декември, 2014 год.
Възложител /Клиент/:
''Сен Гобен Констракшън Продъктс България'' ЕООД, гр.Костинброд
Обхват на извършените дейности:
Проектиране, демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови елементи за кофъчен елеватор: двигателна станция вкл.ел.двигател, ел.инвертор, редуктор, барабан, елеваторна лента, кофички, окабеляване, механична настройка и пускане на съоръжението