Portfolio

Демонтаж на стара и монтаж на нова скруберна система в цех “Амоняк“ на “Aгрополихим“ АД, гр.Девня

Период на изпълнение:
Юли, 2015 г.
Възложител /Клиент/:
"Агрополихим'' АД, гр.Девня
Обхват на извършените дейности:
Демонтаж на стар и монтаж на нов скрубер за абсорбция на амоняк. Изграждане на нова тръбна обвръзка на скрубера с неръждаеми тръбопроводи 2'' и 3''.