Portfolio

OTBG – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, НА ОЙЛТАНКИНГ БЪЛГАРИЯ АД – Етап II 2019 г.

Период на изпълнение:
в процес на изпълнение
Възложител /Клиент/:
Ойлтанкинг България АД
Обхват на извършените дейности:
Доставка и монтаж на изолация на резервоари и тръбопроводи, включително монтаж на подгряващи кабели под изолация на тръбопроводи и други ел кабели в терминала на „Ойлтанкинг България’’ АД, намиращ се в гр. Девня, Индустриална зона, Пристанище Варна Запад