Portfolio

Kонтейнерна компресорна станция за сгъстен въздух, в терминал за сярна киселина на “Ойлтанкинг България“ АД в гр.Девня, Пристанище Варна Запад, Индустриална зона

Период на изпълнение:
April 2014
Възложител /Клиент/:
КА Инженеринг ЕООД гр. София
Обхват на извършените дейности:
Доставка и монтаж на контейнер. Демонтаж на стари и монтаж на 2 бр. нови компресори за сгъстен въздух, 2 бр - изсушители и маслоотделител. Монтаж на тръбна подвръзка, вкл.вентили. Демонтаж и монтаж вентилатори. Изпитания, настройка и пуск на станцията.