Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Kонтейнерна компресорна станция за сгъстен въздух, в терминал за сярна киселина на ''Ойлтанкинг България'' АД в гр.Девня, Пристанище Варна Запад, Индустриална зона
 
Период на изпълнение: м.Април 2014 г.
Възложител /Клиент/: ''ТСА инженеринг'' ЕООД, гр.София
Обхват на извършените дейности:
Доставка и монтаж на контейнер. Демонтаж на стари и монтаж на 2 бр. нови компресори за сгъстен въздух, 2 бр - изсушители и маслоотделител. Монтаж на тръбна подвръзка, вкл.вентили. Демонтаж и монтаж вентилатори. Изпитания, настройка и пуск на станцията.
 
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg