Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Изработка и монтаж на изпращащо и приемно устройство (PIG Receiver/Laucher) за очистване на 12'' транзитен газопровод за природна газ от Газоизмервателна станция ГИС ''Кривня'' до Компресорна станция за природен газ КС ''Галата''
 
Период на изпълнение: м.Април 2014 г.
Възложител /Клиент/: ''Петрокелтик България'' АД, гр.Варна
Обхват на извършените дейности:
Строителни дейности /изкоп, кофраж, бетонов фундамент/.
Демонтажни работи по газопроводи 12" (ф355,6мм).
Изработка и монтаж на стоманени опори.
Изработка, заваряване и монтаж на стоманено тръбно приемно и изпращащо устройство Ф355,6 за природен газ.
Изработка, заваряване и монтаж на тръбопроводна обръзка, вентили, клапани и др. за природен газ. АКЗ по стоманени конструкции и тръбопровди. Безразрушителен контрол на заварените съединения. Изпитания на якост и плътност на тръбната система, вкл.приемното устройство.
 
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg