Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Доставка, изграждане и изпитване на Противопожарна система на Терминала на Ойлтанкинг България АД - пристанище Варна-Запад - Етап I - 2018 г.
 
Период на изпълнение: 2018 г.
Възложител /Клиент/: Ойлтанкинг България АД
Обхват на извършените дейности:
Цялостно изграждане на обекта. Изпълнение на СМР по части: СК, ПБ-пожарна безопасност, Технология, ВиК, Електро и КИП
 
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg