Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Изграждане на тръбопроводна линия за разтоварване на плавателни съдове с фосфорна киселина, за ''Агрополихим'' АД, гр.Девня
 
Период на изпълнение: Юни, 2015 г. - Януари, 2016 г.
Възложител /Клиент/: ''Геострой'' АД, гр.София
Обхват на извършените дейности:
Изпълнение на СМР по подобекти и части:
1. Междинна помпена станция - Част: Конструкции.
2. Междинна помпена станция - Част: Архитектурна.
3. Междинна помпена станция - Част: технология, монтаж на неръждаеми тръбопроводи от NiCr, марка URANIUS, помпи и арматура за фосфорна киселина.
4. Технологична помпена станция 2 - част: Технология - монтаж неръждаеми тръбопроводи от NiCr, марка URANIUS, помпи и арматура за фосфорна киселина.
5. Част: МЦК - монтаж на всички участъци от неръждаеми тръбопроводи NiCr, марка URANIUS.
6.Част: СК - Участък 4 - складово стопанство за фосфорна киселина: изработка и монтаж на стоманени колони, ферми, опори и др.
 
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg