Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Текущи обекти
 
OTBG - СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, НА ОЙЛТАНКИНГ БЪЛГАРИЯ АД - Етап II 2019 г.
Доставка, изграждане и изпитване на Противопожарна система на Терминала на Ойлтанкинг България АД - пристанище Варна-Запад - Етап I - 2018 г.
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg