Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Изпълнени проекти
 
Цех ''Торове''. Реконструкция на инсталация за течен тор, Агрополихим АД гр.Девня
Демонтажни и строително ремонтни работи по естакада клон 100 при реализацията на проект ''IP.610-Инсталация за производсотво на пара на''
Демонтаж на стара и монтаж на нова скруберна система в цех ''Амоняк'' на ''Aгрополихим'' АД, гр.Девня
Изграждане на тръбопроводна линия за разтоварване на плавателни съдове с фосфорна киселина, за ''Агрополихим'' АД, гр.Девня
Реконструкция на водооборотен цикъл (ВОЦ) 3 на производствената площадка на ''Агрополихим'' АД
Нов неръждаем кърмови нагнетателен тръбопровод на кораб за насипни товари М/К ''Byron''
Проектиране и изпълнение на преустройство на съществуващ кофъчен елеватор за повишаване на производителност от 12 т/час на 25 т/час, в ''Завод за сухи строителни смеси'' - направление ''Вебер'' - с.Изворско, община Аксаково
Проектиране, оценка на съответствие, изработка и монтаж на Стенд за изпитване на клапани и допълнителна бутилка за високо налягане до 400 bar
Преустройство на инсталация за преработка на шоколад в Завод на Нестле в гр.Тимишоара, Румъния
Тръбопроводи при склад за течен амоняк с ефективен капацитет 10000 тона на територията на ''Агрополихим'' АД, гр.Девня
Kонтейнерна компресорна станция за сгъстен въздух, в терминал за сярна киселина на ''Ойлтанкинг България'' АД в гр.Девня, Пристанище Варна Запад, Индустриална зона
Изработка и монтаж на изпращащо и приемно устройство (PIG Receiver/Laucher) за очистване на 12'' транзитен газопровод за природна газ от Газоизмервателна станция ГИС ''Кривня'' до Компресорна станция за природен газ КС ''Галата''
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg