Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Основни дейности
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

Производство и монтаж на стоманени конструкции.

Изграждане на промишлени инсталации.

Монтаж на технологични тръбопроводи за химически продукти, нефтопродукти, газопроводи, тръбопроводи за вода и пара, от въглеродна, легирана и неръждаема стомана;

Производство и монтаж на стоманени резервоари, бункери и съдове: за вода, за химически и нефтопродукти, за сухи строителни смеси;

Монтаж на технологично оборудване и съоръжения;

Преустройство и монтаж на транспортни съоръжения с непрекъснато действие: лентови, кофъчни и верижни транспортьори, елеватори, норий, шнекове.

Монтаж, преустройство, ремонтиране и поддържане на съоръжения с повишена опасност: парни и водогрейни котли; съдове под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода; стоманени преносни газопроводи, газорегулиращи и газоразпределитени станции; разпределителни газопроводи и газорегулаторни пунктове, промишлени и сградни газови инсталации на природен газ; стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди; товарободемна техника (кранове, телфери, колички, багери и др.)

Монтаж на тръбопроводи, инсталации и оборудване в хранително-вкусовата промишленост.

Изграждане и монтаж на електро, КИП инсталации, оборудване и съоръжения;

Антикорозионна защита на стоманени конструкции, стоманени тръбопроводи, резервоари и съоръжения.

Ремонтни работи


 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg